"Tiset springer i skov"

Gå til forsiden

Gå til anekdoter og historier fra Tiset

Skovudviklingen 2002

Skovudviklingen 2010 Skovudviklingen 2012 Beplantningsplan 2013 Skovudvikling 2018
        Beplantning 2013  Skovveje 2013   

Kilde:     Onsdag den 13. november 2002            Byen              JP-ÅRHUS  side 5

skov.jpg (207412 byte)

Miljøministeriet og Århus Kommune
indgår samarbejdsaftale om at rejse
skov og sikre grundvand i Solbjerg.

 SKOVREJSNING
Af
NIELS BUCH JOHANNSEN                           
Til toppen

·  Skoven er smuk og dejlig at opholde sig i. Samtidig bliver grundvandet nedenunder beskyttet mod sprøjtemidler.

Det er årsagen til at mil­jøminister Hans Chr. Schmidt (V) i morgen indgår en samarbejdsaftale om skovrejsning ved Solbjerg med Århus Kommune.

Den nye samarbejdsaftale omfatter en ny skov på sammenlagt 304 hektar nord for Solbjerg. Århus Kommune har allerede taget hul på skovrejsningen i området ved at begynde tilplantning af 28 hektar. Størstedelen af det område, aftalen for Solbjerg Skov omfatter, er i dag privat ejet. Skovrejsningen vil ske i takt med, at der kan træffes aftaler med de private lodsejere om køb af jorden. Derfor er der ikke sikkerhed for, der kan rejses skov på alle 304 hektar.

»Den sydvestlige del af kommunen er et af de mest skovfattige dele af kommunen. Den nye skov vil dermed være med til at opfylde et af hovedformålene med Kommunens skovplan, nemlig at sikre borgerne god adgang til skove i hele kommunen. Skoven i Solbjerg er særlig interessant, fordi den både bliver til glæde for borgerne i Solbjerg og resten af byen, og samtidig beskytter vigtige grundvandsressourcer, siger de to rådmænd bag aftalen, teknisk rådmand Poul B. Skou (K) og forsyningsrådmand Peter Thyssen (R).    Til toppen

Skoven ligger oven på kommunens nyeste drikkevandsmagasin i Ravnholt­Tiset. I området findes allerede flere drikkevandsboringer. Skovrejsning yder en meget fin beskyttelse af drikkevandsressourcerne.NCS.jpg (95374 byte)

Eksempelvis vil den nye skov blive drevet uden brug af sprøjtemidler  Skoven vil derfor yde en effektiv og langsigtet beskyttelse af drikkevandsressoucerne  i området.

Det er ikke første gang, Århus Kommune og Miljø­ministeriet samarbejder om skovrejsning. True Skov og Bærmose Skov ved Trige er begge statsskove, som er blevet til i et nært samarbejde mellem Århus Kommune og Miljøministeriet. Den samlede statsskov i Århus Kommune er i dag på 275 hektar. Staten udvider hvert år True Skov på jord, som allerede er købt, så den samlede statsskov vil om få år være oppe på 475 hektar. Til sammenligning dækker de kommunale skove 1750 hektar, oplyser kommunens naturforvaitning.

                                                                            Til toppen

 

 


SKOVKLAR - Miljøminister Hans Chr. Schmidt (V} underskriver i dag en aftale med Århus Kommune om, at der skal rejses en ny skov på 30 hektar nord for Solbjerg.

  niels.buch@jp.dk