670 biler kører gennem Tiset by hver dag (2023)

 Gå til forsiden    Gå til anekdoter og historier     Vejomlægning

Vejen snor sig med to 90 graders sving igennem Tiset, og der opstår ofte farlige situationer, hvor to biler skal passere hinanden gennem byen især ud for Tisetvej 21 og Tisetvej 22.

Diagram 2023

Der er foretaget flere trafiktællinger ud for Tisetvej 12 gemmen årene.. Tallene viser at der er et stigende antal biler, som passerer gennem byen.

6.- 13. november 1989  404 ugedøgntrafik. heraf 19,9 % tung trafik (lastbiler + busser)  
17.- 24. april   1990 485 ugedøgntrafik.  heraf 20,4 % tung trafik  
17. - 24. september  1991 482 ugedøgntrafik   heraf 14,3 % tung trafik  
29 nov. - 6 dec. 1994 428 ugedøgntrafik  heraf 11,3 % tung trafik  
23.- 29. maj    2000 978 ugedøgntrafik. heraf tung trafik - ukendt  
maj 2003 1150 ugedøgntrafik. heraf ca. 12 % tung trafik  
September 2004 1400 ugedøgntrafik. heraf tung trafik - ukendt  
September 2005 1250 ugedøgntrafik. heraf tung trafik - ukendt  
juni 2006 1614 ugedøgntrafik. heraf tung trafik - ukendt Detaljer (PDF-fil)
marts 2007 1391 årsdøgntrafik heraf tung trafik - ukendt (ny tællemetode) Detaljer (PDF-fil)
april 2008 1598 årsdøgntrafik heraf tung trafik - ukendt (ny tællemetode) Detaljer (PDF-fil)
april 2009 1728 Hverdagsdøgn heraf tung trafik - ukendt Detaljer (PDF-fil)
april 2010 1430 Hverdagsdøgn heraf tung trafik - ukendt Detaljer (PDF-fil)
april 2011 1533 Hverdagsdøgn heraf tung trafik - ukendt Detaljer (PDF-fil)
april 2012 1463 Hverdagsdøgn heraf tung trafik - ukendt Detaljer (PDF-fil)
april 2013 1644 Hverdagsdøgn heraf tung trafik - ukendt Detaljer (PDF-fil)
april 2014 1680 Hverdagsdøgn heraf tung trafik - ukendt Detaljer (PDF-fil)
april 2015 1907 Hverdagsdøgn heraf tung trafik - ukendt Detaljer (PDF-fil)
april (pinseugen) 2016 1730 Hverdagsdøgn heraf tung trafik - ukendt Detaljer (PDF-fil)
april 2017 2061 Hverdagsdøgn heraf tung trafik - ukendt Detaljer (PDF-fil)
april 2018 2329 Hverdagsdøgn heraf tung trafik - ukendt Detaljer (PDF-fil)
marts 2019 2283 Hverdagsdøgn heraf tung trafik - ukendt Detaljer (PDF-fil)
august 2020 1089 Hverdagsdøgn heraf tung trafik - ukendt Detaljer (PDF-fil)
august 2021 2544 Hverdagsdøgn heraf tung trafik - ukendt Detaljer (PDF-fil)
marts 2022 2439 Hverdagsdøgn heraf tung trafik - ukendt Detaljer (PDF-fil)
april 2023 670 Hverdagsdøgn heraf tung trafik - ukendt Detaljer (PDF-fil)

Det fremgår tydeligt at mængden af trafik gennem byen er fordoblet fra tællingen i 1994 til 2000, og næsten 4-doblet fra 1994-2008.

Om det er motorvejens åbning (1994), eller om det er de trafik-dæmpende-foranstaltninger - som er lavet i Testrup-Ravnholt-Mårslet og Astrup-Ask på de øvrige ”tværgående veje” – som gør den kraftige trafikøgning kan ikke siges. Af de tidlige forbindelsesveje fra Oddervej er det nu kun Tisetvej-Hovvejen, hvor der ikke er trafik-dæmpende foranstaltninger på.

Desuden kører 138 lastbiler/busser gennem byen pr. døgn, hvilket svarer til 12% af trafikken eller hver 8. bil.(2003)

I 2020 hvor Beringvejen og Hovvejen var lukkede faldt antallet af køretøjer gennem byen til under det halve.

Da det sidste store stykke af Giber Ringvej fra Tingskoven til Oddervej åbnede i dec. 2022, faldt trafiktallene betydeligt gennem byen. Fra 2439 køretøjer i 2022 til 670 køretøjer i 2023.

Skrevet af Jørgen Christensen                   Tilbage til toppen